Vacatures

Gepubliceerd op 12 oktober 2019

Gezocht: Ervaren Fondsenwerver (28-10, Haarlem)

Stem in de Stad is op zoek naar een Ervaren Fondsenwerver (28-32 uur per week).
___

Stem in de Stad in Haarlem zoekt een ervaren fondsenwerver die samen met het team ons werk mogelijk maakt om er te zijn voor mensen in nood.

Stem in de Stad is een unieke plek in Haarlem, waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Daklozen, mensen met schulden, migranten, asielzoekers, vluchtelingen, eenzame mensen met een klein netwerk of met psychische problematiek en 240 vrijwilligers trekken samen op. Het gaat in de eerste plaats om aandacht en gesprek met elkaar, om de echte ontmoeting waarin warmte en hartelijkheid spreekt die wederzijds en verrassend is. Daaruit ontstaan bijzondere en verrijkende gesprekken. Als Huis van Aandacht bieden we waar nodig concrete hulp of ondersteuning via onze diverse programma’s.

Als oecumenisch diaconaal centrum komt Stem in de Stad voort uit een traditie van samenwerking tussen de Haarlemse kerken. Hieraan trouw blijvend proberen we op een vernieuwende wijze invulling te geven aan de “werken van barmhartigheid“. Aan onze vrijwilligersorganisatie zijn 14 professionals verbonden.

Functieomschrijving
De fondsenwerver ondersteunt de directie en het bestuur bij het werven van subsidies, giften en donaties van institutionele fondsen, kerken, overheid en stichtingen en is het eerste aanspreekpunt voor  het relatiebeheer met deze instanties.

Naast fondsen zien we particuliere donateurs als een belangrijke bron van inkomsten. De fondsenwerver is verantwoordelijk voor een plan van aanpak hiervoor.

In nauwe samenwerking en in overleg met de directeur en het bestuur is de fondsenwerver verantwoordelijk voor het jaarlijkse fondsenwervingsplan en
– verzorgt de structurele en de  programma- en projectaanvragen mede naar de eisen die de financier stelt;
– bewaakt de voortgang van de aanvragen en verzorgt de acceptatie;
– verzorgt de verantwoording achteraf aan de fondsverstrekkers;
– zorgt voor de periodieke interne rapportage over de voortgang van de fondsenwerving;
– onderhoudt in overleg met de directeur en het bestuur het externe netwerk van (potentiële) fondsverstrekkers;
– stuurt de externe werving van particuliere donateurs aan;
– levert een bijdrage aan de begroting en de jaarrekening;
– de fondsenwerver coördineert de commissie inkomsten en bereidt hiervan de vergaderingen voor.

Functie-eisen:
– opleiding op WO-/HBO-niveau;
– aantoonbare ruime werkervaring, waarvan enkele jaren specifiek gericht op het werven van fondsen en particulieren;
– goede contactuele eigenschappen;
– goede mondelinge en schriftelijke  vaardigheid;
– cijfermatig en financieel inzicht en affiniteit;
– een flexibele en pragmatische instelling bij het indelen van werk, ook buiten de reguliere kantoortijden;
– een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag);
– kennis en netwerk van, voor Stem in de Stad relevante, (vermogens)fondsen, stichtingen etc. is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
– Aanstelling van 28-32 uur per week voor de duur van een jaar.
– Reëel uitzicht op verlenging van de aanstelling.
– De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing.
– Het salaris wordt vastgesteld op grond van opleiding en ervaring en is overeenkomstig salarisschaal 9 of 10.
– Professionele begeleiding door huidige fondsenwerver met wie je tot juni 2020 nauw samenwerkt. Daarna geef je de functie alleen vorm in samenwerking met directeur en bestuur.

Procedure en informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Petra de Vries via haar e-mailadres: petradevries@stemindestad.nl. Uw sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot en met 28 oktober sturen naar annievandenbogaardt@stemindestad.nl o.v.v. sollicitatie fondsenwerver.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 en 6 november. Sollicitanten worden geacht beschikbaar te zijn op genoemde sollicitatiedata.

Bron: Stem in de Stad

Reacties
Back to Top ↑