Klussen

Gepubliceerd op 8 november 2019

Gezocht: ZAP ‘The history of European Christianity and Identitary Debates (20th-21st C.)’ (28-11, Leuven)

Aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) is er een voltijdse vacature voor zelfstandig academisch personeel in het domein van de geschiedenis van kerk en theologie. De KU Leuven is een universiteit met internationale uitstraling en op vernieuwend wetenschappelijk onderzoek gestoeld onderwijs. Voor onze Engelstalige en Nederlandstalige theologische en religiewetenschappelijke opleidingen en ter versterking van onze Onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie zoeken we internationaal georiënteerde kandidaten met een passend onderzoeksdossier en de vereiste onderwijscompetentie inzake de geschiedenis van het christendom in de Nieuwste Tijd.

Op het kruispunt van universiteit, religie en samenleving vormt de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een unieke, internationale en stimulerende omgeving voor hoogstaand onderzoek, kwalitatief onderwijs en innovatieve dienstverlening in de theologie en de religiewetenschappen. In een interdisciplinaire setting en in dialoog met de actuele geseculariseerde en religieus gepluraliseerde context, ontwikkelt de Faculteit haar karakteristieke historisch- en hermeneutisch-theologische insteek.

Opdracht

Onderzoek
Op het domein van de kerk- en theologiegeschiedenis van de Nieuwste Tijd ontwikkelt u, in dialoog met de collega’s van Faculteit en Onderzoekseenheid, een onderzoeksprogramma en behaalt u wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau. U levert een belangrijke bijdrage aan de inspanningen van Faculteit en Onderzoekseenheid om onderzoeksfinanciering te verwerven en u gaat nationale en internationale samenwerkingsverbanden aan.

Als expert is in de geschiedenis van het christendom in Europa in de “lange 20e eeuw” doet u onderzoek naar de ontwikkeling van de christelijke traditie en haar permanente dialoog met de Verlichting. Vanuit deze achtergrond levert uw historisch onderzoek een bijdrage tot de reflectie omtrent de bijdrage van het christendom in de actuele identitaire debatten zoals die in een globaliserende context vorm krijgen (bv als gevolg van migratie). De focus ligt op de Rooms-Katholieke Kerk in haar diverse geografisch en chronologische, interdenominationele en interreligieuze contexten.

Lees hier verder.

Bron: KU Leuven

Reacties

Tags: ,
Back to Top ↑