bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 17 november 2019

Samuel Lee nieuwe Theoloog des Vaderlands

Samuel Lee is de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Hij volgt Stefan Paas op die het afgelopen jaar deze eretitel droeg. Het is de eerste keer dat een theoloog met een migratie-achtergrond deze rol vervult. Het beste Theologische Boek van het jaar is Groene Theologie van Trees van Montfoort.

De eerste Theoloog des Vaderlands met migratie-achtergrond
De nieuwe Theoloog des Vaderlands Samuel Lee is verbonden aan de Vrije Universiteit en directeur van Center for Theology of Migration aan de Faculteit Religie en Theologie in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Hij is ook oprichter van de Foundation Academy of Amsterdam, die migranten een kans geeft om onderwijs op academisch niveau te volgen.

Sinds 1994 is hij voorganger van de Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuid-Oost waar veel migranten komen.

Zelf kwam Samuel als tiener vanuit het Midden-Oosten naar Nederland. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit en deed onderzoek naar het christendom in Japan.

De grote inspiratiebron van Samuel Lee is Martin Luther King
De nieuwe Theoloog des Vaderlands werd intern aangewezen door de organisaties die de Nacht van de Theologie organiseren. Juryvoorzitter Tom Mikkers: “Samuel Lee geeft een gezicht aan een onderbelichte kant van de theologie in Nederland: de theologie van de migrantenkerken, die ervoor zorgen dat het christendom in Nederland groeit. We zijn heel benieuwd hoe hij als ambassadeur van de theologie het gesprek met iedereen aangaat. De grote inspiratiebron van Samuel Lee is Martin Luther King, dat vinden we veelbelovend.”

Het is de negende keer dat een theoloog een jaar lang ambassadeur is van de theologie in Nederland.

Jonge Theoloog des Vaderlands
Mark de Jager werd gekozen als nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands. Mark studeert en doet onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt dat theologie in de huidige samenleving er nog steeds toe doet: “Grote vragen, zoals over radicalisering en het goede leven, komen steeds terug in de maatschappij. De theologie heeft 2000 jaren ervaring met het beantwoorden van die vragen en wij kunnen mensen opties aanreiken om die in te vullen.”

Mark de Jager van de Protestantse Theologische Universiteit, Janine Hogendoorn van de Theologische Universiteit Kampen, Quirien Hagens van de Universiteit van Tilburg, Andrea Hokse van Hogeschool Viaa, Daan Savert van de Vrije Universiteit en Robert-Jan Nijland-Beltman van Hogeschool Windesheim.

Groene theologie is Theologisch Boek van het Jaar
Recensenten van de dagbladen Trouw en het Nederlands Dagblad vonden Groene Theologie van Trees van Montfoort het beste Theologische Boek. Volgens de jury is Groene Theologie een “hyper-urgent en noodzakelijk boek”.

Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.”

“Het boek markeert wat voor velen momenteel begint te dagen: dat ecologie ook echt iets met theologie te maken heeft. Dat ‘wie God is’ iets te maken heeft met ‘hoe deze wereld in elkaar zit’. Dat doet ze op een manier die laat zien dat theologie ertoe doet in het publieke debat. Groene theologie laat zien: theologie heeft met alles te maken en niet alleen met ethiek.
We mogen Van Montfoort dankbaar zijn dat haar oorspronkelijke idee voor een proefschrift veranderde in een ook voor de leek toegankelijk publieksboek. Het is als leesboek weliswaar aan de degelijke kant en het vraagt best wat van de lezer, maar daar is niets op tegen.”

Groene theologie is verschenen bij uitgeverij Skandalon.

Bron: Nachtvandetheologie.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development