Vacatures

Gepubliceerd op 8 december 2019

Gezocht: Voorganger met ervaring (20-12, Amersfoort)

De Baptisten Gemeente Amersfoort is op zoek naar een Voorganger met ervaring (0,8 – 1,0 fte).

De Baptistengemeente Amersfoort is een enthousiaste gemeenschap van gelovigen die samen op weg is en het als haar roeping ziet om uit te delen van Gods liefde in de leuke, groeiende stad Amersfoort en op de plekken waar we leven.

We vormen een middelgrote, dynamische Baptistengemeente die bijna 25 jaar bestaat. De gemeente heeft rond de 400 leden en vaste bezoekers en circa 325 kinderen en jongeren waarvan circa 200 in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar.

De gemeente bevindt zich in een fase waarin de groei stabiliseert, de eerder opgestelde gemeentevisie concreet wordt uitgewerkt en de dialoog over een aantal grote thema’s wordt gevoerd. Een uitgebreide gemeenteschets is op aanvraag beschikbaar via onderstaand e-mailadres.

De BGA zoekt
een voorganger met ervaring, die op basis van een diepe worteling in de Bijbel het vermogen heeft om geestelijk leiding te geven. Je weet je door God geroepen als voorganger en geeft vanuit een persoonlijke relatie met de Here Jezus vorm en inhoud aan je werk als voorganger. Je hebt aandacht en zorg voor wat jong en oud beweegt vanuit geloof en leven en bent pastoraal betrokken. Je bent betrokken bij het missionaire karakter van de gemeente die gastvrij wil zijn voor en gericht wil zijn op de samenleving. Als voorganger onderschrijf je de missie en visie van de gemeente.

Je hebt een theologieopleiding op hbo/wo-niveau afgerond en bent bereid het seminariumdiploma van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en een algemene beroepbaarstelling te verkrijgen (of hebt dat al). Je bent bereid lid te worden van de BGA en te wonen in de regio Amersfoort. Je hebt er plez​i​er in en beschikt over de vaardigheden om in teamverband te werken, in samenwerking met oudstenraad, andere betaalde krachten van de BGA (officemanager en kerkelijk werker jeugd en gezin) en de diverse werkveldteams.

Onze gedachten bij het takenpakket:
Als lid van de oudstenraad en het dagelijks bestuur geef je mede leiding aan de gemeente. Binnen het werkveld onderwijs verzorg je prediking, geef je leiding aan het sprekersteam en ben je verantwoordelijk voor de inhoud van het leerhuis en het cursusaanbod. In het werkveld pastoraat verzorg je bijzondere diensten en ben je in samenwerking met het pastorale team betrokken bij (crisis- en ander)pastoraat. In het werkveld eredienst ben je samen met een ander raadslid eindverantwoordelijk voor de erediensten die met een team van dienstleiders worden ingericht.

Wat hebben wij te bieden?
De BGA biedt haar voorganger een middelgrote, dynamische gemeente in de leuke, groeiende stad Amersfoort. We willen als gemeente leven in perspectief van het koninkrijk van God, en zijn erop gericht om onze relatie met God, onszelf en anderen te herstellen en steeds te blijven vernieuwen, te verbreden en te verdiepen. Hieraan geef je mede leiding als voorganger. We zijn oprecht benieuwd naar je eigen persoonlijke wensen en ambities en staan ervoor open om die invulling te geven in de functie en op de weg die we samen gaan vervolgen. We bieden je een team, flexibiliteit en ruimte om de functie van voorganger in te vullen op een manier die bij je past en ook aansluit bij je (privé) omstandigheden. We bieden je (bij voorkeur) een loondienstverband aan als werknemer van de BGA, met een aanstelling van 0,8 a 1,0 fte, marktconforme salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring.

Reageren:
Reacties op deze vacature kunnen tot uiterlijk 20 december gericht worden aan de beroepingscommissie, per email aan beroepingscommissie@baptisten-amersfoort.nl​.

Voor meer inlichtingen kun je eveneens contact opnemen met Pieter Knauff, voorzitter van de beroepingscommissie op 06-24918030 (avonduren).

Bron: BGA

Reacties

Tags: ,
Back to Top ↑