Vacatures

Gepubliceerd op 12 februari 2020

Gezocht: Diaconaal werker (1-3, Zaandam)

Het bestuur van Inloophuis diaconaal centrum De Bron is op zoek naar een Diaconaal werker (m/v) voor 18 à 24 uur.

De diaconaal werker zal worden aangesteld als Coördinator van alle activiteiten in diaconaal centrum de Bron.

De ambitie van de stichting Diaconaal Centrum (DC) De Bron is om vanuit de christelijke traditie en inspiratie invulling te geven aan de opdracht van dienstbaarheid, gastvrijheid en naastenliefde.

Naast het runnen van een inloophuis met tal van activiteiten ontplooit hij/zij ook nieuwe activiteiten waaraan op dat moment in de wijk Poelenburg behoefte is. Deze signalerende open houding is de kracht van De Bron. Onze Coördinator Diaconaal Werk (CDW) werkt vanuit de Presentietheorie, en begeleidt de vrijwilligers in hun werk vanuit deze benadering.

De CDW speelt ook een belangrijke rol bij het coördineren en realiseren van de projecten die een antwoord geven op behoeften en vragen uit de wijk. Daarbij is het opbouwen en onderhouden van een netwerk met lokale instanties en sleutelfiguren in de wijk Poelenburg van groot belang.

Uitgangspunt bij activiteiten in De Bron is een persoonlijke, intermenselijke benadering ten aanzien van de hulpvragers en andere bezoekers.

Vereiste competenties:
– Relevante HBO-opleiding
– Werken vanuit Christelijke waarden
– Coachen, begeleiden en stimuleren van vrijwilligers
– Affiniteit met mensen uit andere culturen en kennis van niet-Westerse culturen
– Aantoonbare ervaring en kennis van het diaconale werkveld
– Vaardigheid in het beschrijven van projecten en fondsenwerving

Wij bieden:
– Een afwisselende en uitdagende baan. Breed en oecumenisch gedragen door een groot aantal kerken.
– Een betrokken bestuur van De Bron. Inzet -indien gewenst- van ondersteuning door DAK. Werkruimte in het Diaconaal centrum De Bron.
– Goede arbeidsvoorwaarden volgens de regeling arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van De Bron, grotendeels gebaseerd op de AVR van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het dienstverband gaat in per 1 april 2020 of eerder, voor 1 jaar met de bedoeling van verlenging, op basis van 18 of 24 uur. De functie is ingedeeld in schaal 9.

De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Voor een nadere toelichting op deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter mevr. A. Joachim, tel. 06-53109718 of e-mail alida_joachim_ruis@hotmail.com.

Meer informatie over het inloophuis vindt u op onze website http://debronzaanstreek.nl

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 2 tot 6 maart in Inloophuis De Bron, Lobeliusstraat 71, 1504 EJ Zaandam.

Stuur een CV en brief met motivatie voor 1 maart per e-mail naar: alida_joachim_ruis@hotmail.com onder vermelding van ‘Sollicitatie diaconaal werker’.

Bron: De Bron

Reacties

Tags:
Back to Top ↑