Vacatures

Gepubliceerd op 1 februari 2020

Gezocht: Geestelijk en diaconaal beheerdersteam (Zuid-Frankrijk)

Tamarisk Villages is op zoek naar een Geestelijk en diaconaal beheerdersteam in Zuid-Frankrijk.

Het visioen: de poort van hoop
Cantignergues is een piepklein dorpje in een verborgen vallei in het zonovergoten diepe zuiden van Frankrijk, in de buurt van Carcassonne. Er is geen mobiel bereik, geen wifi, wel een overvloed aan rust, ruimte en natuurschoon. Een plek om op adem te komen, waar de hemel net wat dichterbij lijkt te zijn.

Het dorp kent een bewogen en hoopvolle geschiedenis. Onder de bezielende leiding van Nederlandse christenen veranderde het verlaten dorp in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in een plek van perspectief voor jonge drugsverslaafden. In het licht van het evangelie werd Cantignergues voor velen van hen een poort van hoop en de start van een nieuw en veranderd leven.

Daarna kwam het dorp in eigendom van de christelijke reisorganisatie Amarant. Begonnen als een christelijk vakantieplek, is er het verlangen dat ‘het dorp’ uitgroeit tot een plek van ontmoeting en bezinning, van verdieping en vernieuwing. Een gastvrije oefenplaats om te groeien in het geloof, om te leven in de vreugde van het evangelie, om stil te zijn bij de Bron, om de gemeenschap en verbinding met andere christenen te zoeken, om samen de maaltijd te genieten, om alleen of met anderen te struinen door de ruige, groene omgeving. Een poort van hoop voor iedereen die op zoek is of zich wil laten zoeken door Jezus Christus, de levende Heer. Een geestelijke pleisterplaats waarvan de dorpskapel in de oude wijnkelder letterlijk en figuurlijk het hart is. Port d’Espérance: de poort van hoop.

Beheerders met een geestelijke en diaconale bediening Wij zijn op zoek naar een team van beheerders – bijvoorbeeld een echtpaar – bij wie dit visioen een snaar raakt. Die zich aangesproken weten tot een geestelijke en diaconale bediening. In wie er iets van verlangen is om het visioen van de poort van hoop werkelijkheid te laten worden. Wanneer dat het geval is, zouden we graag met u/jullie in contact komen. Om samen te verkennen of de weg van die bediening wellicht naar Cantignergues zou kunnen leiden.

Wie zoeken we?
We zoeken een team/een echtpaar met een volwassen en persoonlijk geloof en hartelijke betrokkenheid bij de gemeente van Jezus Christus, dat bereid is zich voor langere tijd in Zuid-Frankrijk te vestigen. Gezegend met een pioniersmentaliteit, een gastvrije levenshouding, oprechte en authentieke dienstbaarheid en een hart dat klopt voor mensen die op hun pad komen. Stressbestendigheid, pastorale ervaring en praktische doortastendheid zijn belangrijke kwaliteiten. En niet te vergeten: de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Frans (en liefst ook Engels).

Wat ga je bij ons doen?
De hoofdtaak is het beheren van de locatie en het ontvangen van gasten in de meest brede zin van het woord. In de praktijk betekent dat het eerste aanspreekpunt voor gasten en voor alle activiteiten die op het terrein plaatsvinden en zorgen voor een gastvrije, open en ontspannen sfeer.

Het hart van het dorp is de kapel, waar zoveel mogelijk iedere morgen en avond een korte gebedsviering plaatsvindt waarvoor de beheerders de geestelijke verantwoordelijkheid dragen. Het oog houden op het welbevinden van de gasten en het desgewenst bieden van een luisterend oor behoort tot de kern van het beheerderschap.

Gedurende het jaar zijn er verschillende teams van vrijwilligers aanwezig, waarvan de beheerders de aansturing verzorgen. Verder dienen de gastenverblijven te worden klaar gemaakt voor ontvangst van de gasten. Ook het dagelijkse klein onderhoud aan de gastenverblijven en het terrein, alsmede de aansturing van eventuele externe dienstverleners en leveranciers behoort tot de verantwoordelijkheden van de beheerders. Verder initiëren de beheerders gezamenlijke activiteiten voor de aanwezige gasten, zoals de mogelijkheid om gemeenschappelijk de maaltijd te gebruiken.

Tenslotte dragen de beheerders de verantwoordelijkheid voor de contacten met de lokale overheden, de lokale gemeenschap en zoeken ze actief de verbinding met kerkelijke gemeenten en christelijke gemeenschappen in de directe en wijdere omgeving.

Wat mag je van ons verwachten?
Het uitgangspunt is dat het om een geestelijke en diaconale functie gaat. Daarom is bediening eigenlijk een beter woord. Geestelijk en diaconaal in die zin dat er geen salaris of daarmee te vergelijken financiële vergoeding tegenover staat.

Het is belangrijk om het over dit uitgangspunt van harte eens te zijn. Of misschien nog wel beter gezegd, daarin één te zijn. Eén in het geloof dat het inderdaad om een geestelijk, om een diaconaal werk gaat, waarin we uit een besef van roeping samen betrokken zijn. Daarbij mag het uitgangspunt van 1 Tim. 6: 8 gelden dat ‘kleding en onderdak’ als toereikend en tevreden stellend worden beschouwd. Het gaat om een bediening, niet om een arbeidsverhouding. Eensluidendheid hierin is een fundamentele en noodzakelijke voorwaarde voor het samen verder stappen kunnen zetten.

De arbeider is zijn loon waard Natuurlijk is ook bij een geestelijk en diaconaal werk ‘de arbeider zijn loon waard’. Zoals gezegd mag het voorzien in ‘kleding en onderdak’ worden verwacht. In het geval van Port d’Espérance, krijgt dat handen en voeten in een bijdrage in natura in het levensonderhoud die bestaat uit het beschikbaar stellen van woonruimte en vervoer (auto), alsmede een netto vergoeding voor specifieke werkzaamheden zoals schoonmaak, verzorgen van excursieprogramma’s en verzorgen van maaltijden voor gasten.

Hoe verder?
Geloof je dat een dergelijke geestelijke en diaconale bediening in Zuid-Frankrijk iets voor u/jullie is? Dan komen we graag met u/jullie in contact. Stuur ons een brief met daarin uw/jullie motivatie en relevante achtergrond en ervaring. De brief kan worden gestuurd naar Tamarisk Villages t.a.v. Jasper Stam, Postbus 9341, 3506 GH Utrecht of naar het mailadres: jasper@amarantreizen.com. Ook voor meer informatie en achtergrond over Port d’Espérance (de poort van hoop) kunt u bij hem terecht. Op www.tamariskvillages.eu staat meer informatie en beeldmateriaal voor een indruk.

Bron: Tamarisk Villages
Back to Top ↑