Vacatures

Gepubliceerd op 20 februari 2020

Gezocht: Junior onderzoeker (29-2, Utrecht)

Voor het onderzoeksproject SamenZin zoekt de UvH kandidaten voor de functie van Junior onderzoeker. Taakomvang: 0.5 fte (= 19 uur/week).

Achtergrond van de studie:
Vanaf 1 januari 2020 is er door VWS gedurende 3 jaar subsidie beschikbaar gesteld om de geestelijke verzorging en de samenwerking met andere professionals in de eerstelijnszorg te versterken. Deze vacature heeft betrekking op een project, SamenZin genaamd, van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht in samenwerking met ZinInUtrecht (Centrum voor Levensvragen in de stad Utrecht) en met het net opgerichte Centrum voor Levensvragen in Zuidoost Utrecht (Bilthoven, Zeist, etc.). Het doel van het project is de ontwikkeling van een samenwerkend leren programma van geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH) in deze regio. Huisartsen en POH (met name POH GGZ en Ouderen) komen met een  hele diverse groep mensen in aanraking waarbij vaak ook zingevingsvragen aan de orde zijn. Omdat de Centra voor Levensvragen door beperkte middelen de afgelopen jaren niet veel tijd en energie in samenwerking met huisartsen en POH GGZ / Ouderen hebben kunnen steken, zouden zij graag de vraag onderzoeken wat er nodig is voor geestelijk verzorgers (GV) en POH GGZ /Ouderen in Utrecht e.o. om goed en effectief samen te werken en zich goed te positioneren in dit gebied van ‘zingevingszorg’.

Ten behoeve van dit project wordt er een junior onderzoeker aangesteld bij de Universiteit voor Humanistiek. De junior onderzoeker draagt zorg voor het actieonderzoek dat veranderingen in de richting van integratie van zingeving en spiritualiteit in de zorg bewerkstelligt en wordt begeleid door vanuit de Universiteit voor Humanistiek.

Plaats in de organisatie:
De junioronderzoeker is onderdeel van de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies voor een Plurale Samenleving aan de UvH. Om het actieonderzoek vorm te geven wordt hij/zij toegevoegd aan de multidisciplinair samengestelde leergemeenschappen.

Taken:
– Mede faciliteren van bijeenkomsten van de leergemeenschappen vanuit een visie van participatie en co-creatie;
– Verkennen van behoeften en ontwikkelmogelijkheden als het gaat om zingeving en spiritualiteit in de eerstelijnszorg door POH en geestelijk verzorgers;
– Monitoren met onderzoek van de processen en impact van de scholingsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende veranderingen voor de deelnemers;
– Analyse van data uit het actieonderzoek;
– Verslaglegging van proces en uitkomsten van projectactiviteiten;
– Deelname aan overleg van de projectgroep;
– Uitdragen/profileren van het project in bijeenkomsten, presentaties, workshops, publicaties, e.d.

Functie-vereisten:
– Masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of aanverwante gebieden;
– Kennis van de literatuur rondom zingeving en spiritualiteit in de zorg en in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie hierop;
– Ervaring in de (ouderen/eerstelijns)zorg, als geestelijk verzorger of POH of in een andere functie, is een pré;
– Relatiegericht, goed in samenwerking en het kunnen verbinden van mensen;
– Affiniteit met het doen van onderzoek en bekwaamheid in het doen van actieonderzoek (of zich hier verder in wil bekwamen);
– In staat om mee te denken en te werken aan de verdere rolontwikkeling en profilering van de geestelijke verzorging in de eerstelijn;
– Competent in organisatorisch, beleidsmatig en strategisch denken en handelen;
– Proactief en enthousiasmerend.

Voor meer informatie over de vacature en het projectplan kan contact worden opgenomen met: Gaby Jacobs, hoogleraar Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies, per tel: 06-41959606 of mail: g.jacobs@uvh.nl.

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar met een proeftijd van 2 maanden. Deze functie is ingedeeld als Onderzoeker niveau 4 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (aanloopsalarisschaal 8 van CAO Nederlandse Universiteiten, minimaal € 2.579,= tot maximaal € 2.709,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur).

Indiensttreding bij voorkeur per 1 april 2019.

Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, uiterlijk 29 februari 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 20-02’.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van het aannameproces.

De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Voor meer informatie over de UvH, zie www.uvh.nl

Reacties

Tags:
Back to Top ↑