Klussen

Gepubliceerd op 12 februari 2020

Gezocht: Titularis Cusanusleerstoel ‘Religie, conflict en vrede’ (3-3, Leuven)

De Stichting Cusanus wil aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) een deeltijdse leerstoel (50%) inrichten in verband met “Religie, conflict en vrede” en dit voor de periode 2020-2025.

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen heeft een lange traditie in verband met hoogstaand onderwijs en fundamenteel onderzoek aangaande theologie en religie. In haar verschillende onderwijs- en onderzoeksprogramma’s besteedt ze aandacht aan de verhouding tussen religie en samenleving. Globalisering en migratie zorgen ervoor dat mensen en groepen met verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar meer en meer in contact komen. Regelmatig resulteert dit in spanningen en conflicten tussen groepen, die soms op exclusivistische wijze hun eigen religieuze en culturele eigenheid benadrukken. De deeltijdse leerstoel heeft tot doel om onderwijs en onderzoek te stimuleren dat streeft naar het bevorderen van interlevensbeschouwelijke dialoog om het proces van geglobaliseerd samenleven vreedzaam te laten verlopen. De leerstoel concentreert zich op de rol van kerk en religie in internationale relaties, en dan vooral in dynamieken van conflict en vrede. De leerstoel bestaat uit een onderzoeks- en onderwijsluik en streeft naar maatschappelijke impact.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Bron: KU Leuven

Reacties

Tags:
Back to Top ↑