Overige vacatures

Gepubliceerd op 22 april 2020

Gezocht: Doctoraatsbursaal (15-8, Leuven)

De KU Leuven is op zoek naar een Doctoraatsbursaal voor een ECDIS- project (‘Hoe gaan scholen om met etnische diversiteit en welke gevolgen heeft dit?’), en dit voor een periode van 1 jaar. Bij een positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met nog eens 3 jaar (totaal: 4 jaar). 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (LES) en het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie (CSCP). Dat zijn onderzoeksgroepen aan de Faculteit Psychologie (CSCP) en Pedagogische Wetenschappen (LES) die beide een internationale uitstraling genieten in hun vakgebied. Aan het CSCP zijn 6 vrouwelijke professoren verbonden alsook een zeer divers team van ongeveer 20 doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers. Vanuit een kritische maar constructieve houding doen ze samen onderzoek naar thema’s zoals acculturatie van jongeren uit minderheidsgroepen, stigma en stereotypes, culturele verschillen in emoties en zelfconcept, etc. Aan het LES gaat het om de maatschappelijke transformaties zoals de toenemende pluralisering (o.m. in relatie tot migratie), digitalisering en globalisering die de pedagogische theorie en praktijk (gezin, onderwijs) voor grote uitdagingen stelt. Het onderzoek aan het Labo bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen om educatieve kwesties op het grensgebied tussen educatie en samenleving te onderzoeken. Het wil er toe bijdragen dat problemen en zaken die met educatie te maken hebben niet enkel ter sprake komen als private en individuele aangelegenheden, maar ook altijd als publieke en maatschappelijke kwesties.

Lees hier verder.

Bron: KU Leuven

Tags:
Back to Top ↑