Vacatures

Gepubliceerd op 22 mei 2020

Gezocht: Administratief medewerker Secretariaat (25-5, Leusden)

De Lucasparochie bestaat uit 8 geloofsgemeenschappen met 9 kerken (“locaties”) in o.a. Leusden en Barneveld. Elke locatie heeft een eigen, door vrijwilligers ingevulde, locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat en biedt de parochianen een plek om te geloven, te vieren en te belijden.

Boven deze locaties staat een parochiebestuur dat eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de parochie. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat en een financiële administratie welke in Leusden en Achterveld gevestigd zijn.

Door het vertrek van een collega is er een (parttime) administratieve functie beschikbaar gekomen voor 16 uur per week op het secretariaat in Leusden, alwaar werkzaamheden worden verricht voor het parochiebestuur en voor de locatieraad Leusden.

Lees hier verder.

Bron: Lucasparochie

Reacties
Back to Top ↑