Vacatures

Gepubliceerd op 11 mei 2020

Gezocht: Buurtpredikant (Amsterdam)

Als Regenbooggemeente in Amsterdam zien we het als onze opdracht ons te ontwikkelen tot een brede gemeenschap die van betekenis is in de buurt en waarin diverse vormen van kerk-zijn, geloofsbeleving en betrokkenheid naast elkaar bestaan. Om aan deze opdracht vorm te geven zoeken we twee bevlogen predikanten met een uiteenlopend profiel: de ene gericht op de geloofsgemeenschap (gemeentepredikant), de ander gericht op de buurt (buurtpredikant).

Vertellen mensen jou gemakkelijk hun verhaal en ben je in staat dat op een liefdevolle en inspirerende manier te verbinden aan de christelijke traditie? En vind je dat diaconaat en pastoraat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Dan komen wij graag met jou in contact.

Buurtpredikant (m/v)
 32 uur per week

Dit ga je doen
Dankzij de inzet van je collega voor de geestelijke leiding van de gemeente, heb jij je handen vrij om vanuit de kerk en de Bijbelse boodschap aanwezig te zijn in de buurt. Je werkt samen met de (toekomstige) gemeentepredikant, diaconaal opbouwwerker en diaconaal beheerder, communicatiemedewerker en Leefgemeenschap Slotervaart aan het inspirerend vormgeven van de brede buurtgemeenschap in kerkgebouw de Ark. Aan jou de taak om de verschillende leefwerelden van de gebruikers van het gebouw te verbinden en (gezamenlijke) inspiratie vorm te geven. Daarnaast geef je vorm aan eigentijdse vieringen die voor minder geoefende kerkgangers aansprekend zijn. Je verbindt de liefde voor de Bijbelse traditie met het leven van alledag van buurtbewoners. Je leert de buurt door en door kennen.

Dit zijn wij
Wij zijn de Regenbooggemeente, een actieve gemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam in Nieuw-West. Wij proberen ons kerkgebouw een open huis in de wijk te laten zijn van viering, ontmoeting, dienstbaarheid en bezinning. Naast zondagse vieringen en kringen, organiseren we samen met buurtgenoten, laagdrempelige sociale activiteiten, zoals koffieochtenden, buurtmaaltijden, spel-inlopen en werk-met-je-buurmomenten. Geraakt door de liefde van God voor álle mensen, voelen wij het als onze opdracht de brede cultureel diverse gemeenschap die aan het ontstaan is, verder uit te bouwen.

Ons aanbod
We bieden je een diverse en uitdagende functie van 0,8 fte in een warme en gastvrije Amsterdamse wijkkerk. Je mag werken in een divers en enthousiast team bestaande uit je collega-predikant (voor deze positie werven wij nu ook), diaconaal opbouwwerker, diaconaal beheerder en communicatiemedewerker. Daarnaast maak je deel uit van de werkgemeenschap van predikanten van de Protestantse Kerk Amsterdam waar je samen met je collega-predikanten meerdere malen per jaar wordt toegerust in je werk. De mogelijkheid om te wonen in de pastorie van de Regenbooggemeente is bespreekbaar.

Jouw profiel
– Je hebt liefde voor de Bijbelse traditie en weet die inspirerend te verbinden met het leven van alledag;
– Je hebt talent om mensen met elkaar te verbinden;
– Je bent pastoraal sterk;
– Je bent buurtgericht en hebt ervaring met buurtpastoraat en kerk- en buurtwerk;
– Je bent ideeënrijk, creatief en kunt dat wat je ziet te verbinden tot een nieuw initiatief;
– Je kunt richting geven aan processen en weet collega’s en gemeenteleden mee te nemen in de gezamenlijke toekomstvisie van onze kerk.
– Je hebt visie op en ervaring met werken in een grootstedelijke multiculturele setting.
– Je hebt een academisch theologische opleiding en ziet de relevantie van theologische reflectie voor deze tijd.

Interesse?
We horen graag van je! Je kunt je sollicitatie sturen naar Carien Smallenbroek, de secretaris van de beroepingscommissie via cm.smallenbroek@xs4all.nl.

De eerste gesprekken vinden (via beeldbellen) plaats in de week van 18 mei.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij Redmer Kuiken, voorzitter van de beroepingscommissie via 06 53800119. Het informatiepakket van de Regenbooggemeente en de Protestantse Kerk Amsterdam is op te vragen bij Carien Smallenbroek via cm.smallenbroek@xs4all.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Ligt jouw kracht toch meer in het leiden van een gemeente? Bekijk dan onze vacature voor wijkpredikant (0,5 fte).

Tags:
Back to Top ↑