Vacatures

Gepubliceerd op 4 juni 2020

Gezocht: Arts/psycholoog (1-7, Utrecht)

Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) is op zoek naar een Arts/psycholoog (vrijwilligersfunctie).

De classicale en landelijke (generale) colleges die rechtspreken zijn onafhankelijk​ ​van de ambtelijke vergaderingen (classicale vergaderingen, synode) en van de dienstenorganisatie van de PKN. Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) houdt zich bezig met conflictsituaties tussen gemeente en of kerkenraad en hun predikant. Het college beoordeelt of een predikant een gemeente nog met stichting kan dienen. Als daar aanleiding voor is, kan ook een onderzoek volgen naar de geschiktheid van de predikant om elders opnieuw in het ambt van predikant te werken. (Ord. 3, 20 en 21)

In aanvulling op reeds aanwezige expertise op juridisch en theologisch gebied, zoekt het GCA een geïnteresseerde arts/psycholoog, die de plaats kan innemen van de collega die aan het eind van de zittingstermijn is gekomen.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:
– Dossieronderzoek;
– Voorbereiden van en deelnemen aan ​aan gemiddeld tien hoorzittingsdagen per jaar;
– Overleg over behandelde verzoeken tot losmaking en andere zaken die direct met het werk van het college te maken hebben.

Wat verwachten wij?
– Meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
– Een teamspeler die communicatief en mensgericht.
– Iemand die actief betrokken is bij het werk van het college met inbreng van de eigen expertise.

Wat kun je van ons verwachten?
– Een college waarvan de leden op een prettige manier samenwerken.
– Waarin de we taken zo goed mogelijk verdelen, rekening houdend met de andere werkzaamheden of verantwoordelijkheden die ieder lid heeft.
– Reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?
Nadere informatie is te krijgen bij ds. G. Bikker (voorzitter) tel. 06-38905422. We vragen van belangstellende kandidaten een schriftelijke motivatie voor hun belangstelling en een CV. Dit kan in een pdf gestuurd worden naar ​gca@protestantsekerk.nl​. De sluitingsdatum 1 juli 2020.

Naar aanleiding van de ontvangen informatie zal er met een of meer kandidaten een gesprek plaats vinden. Daarop volgt een voordracht aan de Kleine Synode.

Bron: PKN
Back to Top ↑