Vacatures

Gepubliceerd op 20 juni 2020

Gezocht: Directeur Kerkelijk Bureau (Amsterdam)

Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam – dat is en blijft de missie van de Protestantse Kerk Amsterdam. In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan willen de wijkkerken en pioniersplekken oases van inspiratie, rust, religie, zielsgeluk en zingeving bieden. Het evangelie van Christus is de grond onder onze voeten.

De kerk wordt gevormd door bijna twintig wijkkerken, waar veel mensen op zondag, fysiek en digitaal, én door de week actief zijn voor kerk en buurt. Daarnaast is de Protestantse Kerk Amsterdam actief in pioniersplekken waarbij geloof en leven op nieuwe manieren met elkaar verbonden worden. Het Kerkelijk Bureau draagt bij aan de ontwikkeling van de Protestantse Kerk in Amsterdam en ondersteunt de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en de wijkkerken met advies en begeleiding op het gebied van financiën, ledenadministratie, communicatie, P&O, jeugdwerk en beleid. Tenslotte bestaat er een intensieve samenwerking tussen het Kerkelijk Bureau en de Protestantse Diaconie Amsterdam.

De kerk heeft te maken met een aantal complexe uitdagingen. Denk hierbij aan o.a. een vergrijzend ledenbestand en terugloop in het aantal leden, moeite om jongeren te binden en issues die door actuele gebeurtenissen worden ingegeven (denk aan Corona). Dit zijn relevante vragen waar de kerk zich mee bezig houdt omdat ze direct raken tot de kern van de kerkelijke missie. En dus bieden deze uitdagingen ook kansen. Denk hierbij aan kerkvernieuwing, de goede professionals en vele vrijwilligers in de wijken en pioniersplekken en een goed team op het kerkelijk bureau met goede professionals.

Vanwege het vertrek van de huidige Directeur zoeken wij een Directeur Kerkelijk Bureau m/v – (0,9 – 1,0 fte)

De Directeur geeft leiding aan het Kerkelijk Bureau en is ambtelijk secretaris van de Algemene Kerkenraad en adviseur van het College van Kerkrentmeesters.

In deze rol verbind je op de volgende niveaus verschillende thema’s met elkaar:
– Het Kerkelijk Bureau en de wijkgemeenten
– Professionals, Ondernemingsraad en vrijwilligers
– Binnen- en buitenwereld van de kerk
– Beleid en financiën
– Continuïteit en vernieuwing

De Directeur is gedreven en in staat om in overleg met bestuurders en uitvoerenden gewenste vernieuwingsactiviteiten te initiëren en te evalueren.

Daarnaast draagt de Directeur zorg voor:
– kwalitatieve en efficiënte ondersteuning
– een goede verstandhouding en communicatie met de medewerkers en de OR
– linking pin zijn tussen besturen en medewerkers.
– een gezonde financiële en operationele huishouding binnen vastgestelde beleidskaders
– een professioneel HRM-kader
– een goede werksfeer met hoge betrokkenheid
– actief en veel werken met vrijwilligers
– professionele feedback aan bestuurders en vrijwilligers

De Directeur legt verantwoording af aan het Moderamen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

De volgende persoonlijkheidskenmerken passen bij de nieuwe Directeur:
– liefde voor de kerk en het evangelie
– begrip voor kerkelijke dynamiek
– energiek, stimulerend en dienend
– natuurlijk gezag en kunnen omgaan met veel vrijwilligers uit verschillende groeperingen en wijkkerken, op verschillende niveaus.
– relationeel en natuurlijk leiderschap
– netwerker
– resultaatgericht en kostenbewust
– vernieuwer, kerk nieuwe stijl in digitale wereld
– humor en relativeringsvermogen

Daarnaast wordt de Directeur gekenmerkt door:
– oog voor samenwerking met anderen binnen en buiten de kerk
– open en hoopvolle blik naar de toekomst (ook door uitdagingen heen)
– zichtbare aanwezigheid en contact met stakeholders in kerk en stad
– kennis van digitalisering & social media
– academisch werk- en denkniveau
– financieel inzicht en bedrijfseconomische ervaring
– brede ervaring in leidinggeven aan professionals
– actief Christen en lid van de Protestantse Kerk Nederland of een andere Protestantse Kerk met kennis van de Protestantse wereld

Geboden wordt:
– een prachtige kans om Gods liefde gestalte te geven in Amsterdam
– een uitdagende functie waarin veel mogelijk is in een betrokken team
– een prachtige werkplek in het hart van Amsterdam, vlak naast de Hermitage
– in eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.
– arbeidsvoorwaarden voor kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk Nederland zijn van toepassing, schaal 13.

Een assessment maakt deel uit van de procedure, evenals een mogelijk referentieonderzoek. Ten slotte dient een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd te worden.

Indien u meer informatie wilt over deze functie kan u contact opnemen van drs. Jan Visser van Hoek Consultants (06-22558252 / janvisser@hoekconsultants.nl). Reageren kan direct via de website van Hoek Consultants.

Bron: Hoekconsultants.nl

Tags:
Back to Top ↑