Vacatures

Gepubliceerd op 29 juni 2020

Gezocht: Doctoraatsbursaal (31-7, Antwerpen)

Het departement Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) en de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) zoeken een 100% Doctoraatsbursaal voor het project ‘Mapping religious and faith-based forms of local social support’, dat wordt uitgevoerd onder supervisie van Peter Raeymaeckers, Mieke Schrooten (UA) en Bert Broeckaert (KUL).

Inhoud project
Het project bestaat uit het in kaart brengen en analyseren van praktijken van solidariteit en lokale sociale ondersteuning door religieus gemotiveerde organisaties (in vijf steden). Het maakt deel uit van het bredere project ‘SOLIGION: Co-creatie van complementaire vormen van sociale ondersteuning door levensbeschouwelijke en seculiere welvaartstaatsinstellingen’, dat streeft naar betere vormen van samenwerking en complementariteit tussen levensbeschouwelijke organisaties (FBO’s) en seculiere welvaartstaatsinstellingen (WSI’s) m.b.t. solidariteit en sociale ondersteuning. Dit gebeurt door 1° onderzoek naar de interactie tussen FBO’s en WSI’s via interdisciplinaire en multi-methode benaderingen en 2° de co-creatie door FBO’s én WSI’s van nieuwe vormen van lokale sociale ondersteuning.

De voorziene startdatum is 1 oktober 2020 of zo spoedig mogelijk nadien.

Lees hier verder.

Bron: Universiteit Antwerpen
Back to Top ↑