Vrijwilligers

Gepubliceerd op 8 juni 2020

Gezocht: Juristen (1-7, Utrecht)

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt 5 enthousiaste en kerkelijk betrokken Juristen voor de Werkgroep Kerkelijke Rechtspraak in oprichting (vrijwilligersfunctie, ± 10 uur per maand).

Het cluster Kerk en Werk van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is onder andere verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kerkelijke rechtspraak binnen de PKN. Dat houdt o.a. in de behandeling van bezwaren en geschillen, uitvoeren van het tuchtrecht en procedures rondom de losmaking van predikanten.

De classicale en landelijke ( generale) colleges die rechtspreken zijn onafhankelijk van de ambtelijke vergaderingen (classicale vergaderingen, synode) en van de dienstenorganisatie. Hun functioneren behoeft echter ondersteuning en facilitering. De dienstenorganisatie biedt deze aan, maar ziet mogelijkheden voor optimalisatie hierbij. Hiertoe wil de dienstenorganisatie een Werkgroep Kerkelijke Rechtspraak in het leven roepen. Voor deze werkgroep zoeken wij geïnteresseerde en geïnspireerde vrijwilligers, die bereid zijn om veel van de beoogde werkzaamheden zelf te verrichten.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het:
– organiseren van communicatie over kerkelijke rechtspraak binnen de kerkelijke organisatie en informatieoverdracht
– bijhouden en optimaliseren van een kennisbank
– opzetten, bijhouden en ontsluiten van kerkelijke jurisprudentie voor belangstellenden;
– optreden als interne vraagbaak voor algemene vragen over de kerkelijke rechtspraak;
– onderhouden van contacten met en bijdragen aan het werk van het GCKO (Generale College voor de Kerkorde).

Wat verwachten wij van jou?
Je komt als geroepen als je vanuit een (academisch) juridische opleiding en ervaring je visie op het vakgebied kunt vertalen naar acties. Je hebt bij voorkeur ervaring in één van de vormen van kerkelijke rechtspraak. Je bent betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Je herkent je in competenties als: communicatief, enthousiast, nauwkeurig, doelgericht en teamspeler. Je bent ontwikkelingsgericht en wilt samen met vrijwilligers en medewerkers van de dienstenorganisatie de Werkgroep handen en voeten geven.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een mooie en afwisselende plek in een nieuw team van enthousiaste en vaktechnisch ervaren vrijwilligers, die gezamenlijk het werk willen vormgeven en een waardevolle bijdrage aan de professionalisering van het werk van de dienstenorganisatie. Je ontvangt een vergoeding op basis van de geldende belastingwetgeving voor vrijwilligers.

Geïnteresseerd?
Overweeg jij om de stap te zetten, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met mr. Gijs de Jong, Bureau Juridische Zaken via: g.dejong@protestantsekerk.nl. Wil je direct solliciteren? Stuur dan ook je motivatie met cv (als één PDF) vóór 1 juli 2020 naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Marja van der Vlis, HR Adviseur o.v.v. vacaturenummer 2020-015. Kijk voor meer informatie op werkvoordekerk.nl.

Bron: PKN

Tags:
Back to Top ↑