Vacatures

Gepubliceerd op 30 juni 2020

Gezocht: Ouderenpastor (17-7, Haarlem)

De Protestantse Gemeente Haarlem is een veelkleurige en gevarieerde gemeente, die bestaat uit drie wijkgemeentes. Wij zijn op zoek naar een bevlogen Ouderenpastor voor 32 uur per week.

Doel van de functie
Ouderen vormen binnen de Protestantse Gemeente Haarlem een belangrijk onderdeel van de hechte gemeenschap. Naast continuering van de bestaande activiteiten, bestaat de behoefte aan het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie op het ouderenpastoraat binnen de PG Haarlem. Als gemeente zijn we op zoek naar nieuwe wegen om aangesloten te blijven bij de leefwereld van ouderen. Daarnaast willen we vorm én inhoud geven aan ons kerkzijn door in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom deze doelgroep. Op dit moment zijn binnen de Protestantse Gemeente Haarlem ouderenpastores werkzaam in de wijken Schalkwijk (24 uur) en Centrum (8 uur). Beide functies zijn binnenkort vacant. Wij zijn daarom op zoek naar een betrokken ouderenpastor die zich met hart en handen inzet voor de ouderen.

Taken en verantwoordelijkheden
– werkt binnen het team van predikanten en pastores en onder de verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.
– ontwikkelt een eigen praktische visie op
– en theologische doordenking van het ouderenpastoraat in de concrete context van de eigen wijk(en) en met oog voor de stad als geheel, waar vergrijzing eveneens een belangrijk thema is.
– betrekt de betreffende wijkkerkenraden in de ontwikkeling van deze visie. – werkt zelfstandig en op eigen initiatief vanuit deze visie, maar is ook beschikbaar voor projecten die vanuit wijkkerkenraden of algemene kerkenraad aangevraagd worden op zijn of haar specialisme.
– weet de kerk als gemeenschap en als organisatie te verbinden met andere kerken en partijen, zoals zorginstellingen, overheid, verenigingen en ondernemers in de stad rondom de thematiek van ouderdom en levensvragen.
– weet vrijwilligers (kerkelijk of niet) te betrekken bij en toe te rusten voor het ouderenpastoraat.
– rust vanuit zijn/haar specialisme ambtsdragers toe in het vormgeven van hun ambt en is daarin opbouwer van de gemeente.
– stelt in samenspraak met het team van predikanten en de wijkkerkenraden een jaarplan met activiteiten op.

Wat vragen we
– HBO opleiding theologie/pastoraat.
– Bij voorkeur enige jaren ervaring in vergelijkbare functie.
– Registratie in het register voor kerkelijk werkers.
– Beschikt zo mogelijk over een preekbevoegdheid.
– Theologische visie op het ouderenpastoraat en de mogelijke betekenis van de kerk daarin.
– Draagt zorg voor de continuering en toerusting van bestaande pastorale activiteiten en haar vrijwilligers.
– Initiërend in het opzetten, ontwikkelen & uitvoeren van nieuwe pastorale activiteiten.
– Helder in de communicatie, en legt gemakkelijk contact binnen én buiten de kerk.
– Het vermogen om in samenwerking met de andere professionals de kerkelijke gemeente op deze weg mee te nemen.

Wat bieden we
Een zelfstandige functie waar inbreng, initiatief en professionaliteit wordt gewaardeerd. Een flexwerkplek in de Ontmoetingskerk. We beogen een contract voor de periode van 1 jaar met perspectief op een vaste aanstelling. Het gaat om een functie in schaal 9 van de Protestantse Kerk Nederland. De gewenste startdatum is 1 november 2020. De eerste sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in de week van 31 augustus 2020.

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? Mail dan je sollicitatiebrief, met CV, vóór 17 juli a.s. naar de sollicitatiecommissie via: pnknijff@gmail.com Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met jeugdpastor Peter van der Beek, tel. nr.: 06-52322741.

Bron: PKN Haarlem
Back to Top ↑