Klussen

Gepubliceerd op 9 juli 2020

Gezocht: GVO-docent (15-8, Winterswijk eo)

Stichting PC GVO zoekt een GVO-docent voor Winterswijk en omgeving.

– Aanstelling: betreft 7 lesuren van 45 min; 0,231 fte
– Inschaling: in LA schaal van het primair onderwijs;
– Doelgroep: groep 7 en 8;
– Lestijden:
Maandag van 8.30 – 12.00 uur; 2 lesuren in groep 7, 2 lesuren in groep 8 
Woensdag van 8.30 – 12.00 uur; 3 lesuren verdeeld in groep 7 en 8

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De lessen GVO worden gegeven door docenten GVO die in dienst zijn van de stichting PC GVO (protestants centrum godsdienstig vormingsonderwijs). De docent GVO wordt aangestuurd door een regiobegeleider. 

Doel van de functie
Het uitvoeren van het GVO onderwijs en het begeleiden van de leerlingen. De GVO-docent brengt leerlingen in contact met hoofdmomenten (Bijbelverhalen, feesten, rituelen en symbolen) van de joods-christelijke traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere levensbeschouwingen.

Het leveren van een bijdrage aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling in het vakgebied Godsdienstige Vorming.

Werkzaamheden

1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door o.a.:
– het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen;
– het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
– het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
– het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
– het bieden van rijke leeromgevingen, waarbinnen leerlingen kernwaarden van het christelijk geloof ontdekken.

2. Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door o.a.:
– het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
– het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
– het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als levensbeschouwing, maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.

3. Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten door:
– het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie;
– het bestuderen van relevante vakliteratuur; theologisch, kerkelijk en pedagogisch-didactisch.

Wat wij vragen
– een warm hart voor kinderen;
– een open geloofsovertuiging;
– vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van godsdienstonderwijs;
– lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding;
– de bereidheid tot het volgen van de incompany opleiding GVO;
– kennis van de leerstof;
– inzicht in de organisatie- en werkwijze van de openbare scholen;
– flexibele instelling;
– invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
– betrokken lid van een kerkgenootschap.

Wat bieden wij
Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de LA schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Informatie
Voor nadere informatie over de inhoud en procedure van de functie kunt u contact opnemen met I.J.M.Visser, regiobegeleider PC GVO Midden, mail: i.visser@pcgvo.nl of mobiel 06-31903090.

Reageren
U kunt uw schriftelijke motivatie met CV tot en met 15 augustus 2020 e-mailen naar i.visser@pcgvo.nl; sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 24 tot en met 28 augustus 2020. Eventueel behoort het inleveren van een les-opzet en/of het geven van een proefles tot de procedure.

Bron: PC GVO

Tags:
Back to Top ↑