Vacatures

Gepubliceerd op 5 augustus 2020

Gezocht: Predikant (24-8, Houten)

De Protestantse Gemeente Houten, een levendige geloofsgemeenschap, zoekt vanwege het vertrek van een van de predikanten een Predikant (m/v) voor 0,8 fte.

Wij zoeken een predikant die:
– beziel(en)d kan voorgaan in vieringen, gevoel heeft voor liturgie en vertrouwd is met diverse muziekstijlen
– in staat is recht te doen aan de verschillende geloofsbelevingen binnen onze gemeente
– de gemeente kan toerusten voor de dienst aan de wereld
– alle generaties weet aan te spreken en mensen met elkaar kan verbinden
– ervaring heeft opgedaan in minstens één kerkelijke gemeente
– met drie collega beroepskrachten een complementair team vormt
– graag in Houten wil komen wonen

Uiteraard verwachten wij van de predikant dat hij/zij:
– zich laat leiden door Gods liefde voor deze wereld
– de gemeente voorgaat in het zoeken naar de betekenis van de Bijbel voor deze tijd
– voor een deel van de gemeente pastoraat handen en voeten geeft en daar graag in investeert

Als gemeente bieden wij:
– intensiteit én diversiteit in geloofsbeleving
– goed verzorgde muzikale en audiovisuele ondersteuning tijdens de eredienst
– leden in alle leeftijdsgroepen met veel vrijwilligers
– een pastoresteam dat in elkaar investeert
– betrokken bestuurders en een goede organisatie
– woonruimte

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag informatie ontvangen, neem dan contact op met de secretaris van de beroepingscommissie:

Dhr. Jacco Branderhorst, Dorpsstraat 8, 3991 BZ Houten Tel. 06-48154690 (meestal bereikbaar tussen 19.30 en 21.00 uur) E-mail: beroepingscommissie@pghouten.nl.

Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 24 augustus 2020.
___

De Protestantse Gemeente Houten (PGH)

Enkele kenmerken van de PGH anno nu:
– Onze gemeente heeft ongeveer 2.500 leden in Houten en omgeving.
– Op zondagen houden we in ons kerkgebouw twee vieringen (9.00 en 10.45 uur).
– Wij zijn een gemeente met veel activiteiten, ondersteund door actieve vrijwilligers.
– Ons enthousiaste pastoresteam bestaat (naast de vacature) uit een predikant (0,8 fte), een (jeugd)predikant (0,5 fte) en een seniorenpastor (0,5 fte).
– Wij vormen een levendige geloofsgemeenschap.
– Als gemeente vormen wij een bedding voor het leven met God en met elkaar.
– Wij staan open naar andere kerkelijke gemeenten in Houten.
– Wij zijn een muzikale gemeente.

Aspecten waarin we ons willen ontwikkelen en waarin we willen groeien:
– Omgang met God is de kern van ons gemeente-zijn en we verlangen ernaar daarin te groeien.
– We hechten aan diversiteit in vormen om God te ontmoeten in de viering maar er is tegelijk ook behoefte aan eenvoud, rust en eerbied in de dienst.
– Als gemeente van Christus willen we oefenen in gemeenschap zijn.
– We hechten aan goed pastoraat en vinden het belangrijk om gelovig om te zien naar elkaar.
– We willen aandacht geven aan de verbinding tussen generaties.
– We willen open en verwelkomend zijn en willen ons daarin ontwikkelen.
– We willen niet alleen gemeente zijn voor onszelf, maar in en met en voor de wereld.
– We hebben behoefte aan toerusting voor de inzet in de wereld en het dagelijks leven.

Tags:
Back to Top ↑