bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 29 september 2020

Henk Stenvers neemt afscheid van Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Henk Stenvers neemt per 1 oktober afscheid als algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Stenvers, die sinds 2002 actief was in deze functie, heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij wordt opgevolgd door Machteld Stam, momenteel consulent gemeenteopbouw bij de ADS.  

In de 18 jaar dat Stenvers in functie was bij de ADS, is hij intensief betrokken geweest bij de uitdagingen waar de doopsgezinden voor stonden. Daarbij heeft hij zich onder meer bezig gehouden met vraagstukken als gevolg van de veranderende tijdsgeest en het teruglopende ledenaantal, en de gevolgen daarvan op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Ook het vinden van (nieuwe) vormen om gemeente te zijn in de 21e eeuw en het geloofsgesprek levend te houden, hebben zijn bijzondere aandacht gehad. Zo publiceerde Stenvers in 2016 na een studieverlof het document ‘Lopen op het water’, waarin hij op basis van zijn ervaring en indrukken een aanzet geeft voor een toekomstvisie voor de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Daarbij geeft hij praktische voorzetten rondom de organisatie van de doopsgezinden en pleit hij er onder meer voor om er op te vertrouwen dat de geloofsgemeenschap in andere vormen haar bestemming zal vinden.  

Henk Stenvers heeft de ADS op veel verschillende fronten vertegenwoordigd. In Nederland was dat zowel binnen het overleg met andere vrijzinnige kerkgenootschappen als in breder oecumenisch verband, onder meer in de Raad van Kerken. Ook werd hij in toenemende mate actief in wereldwijd doopsgezind verband. Zo is hij sinds 2012 secretaris van de Deacons Commission, één van de vier commissies van Mennonite Word Conference (MWC) en sinds 2014 coördinator-Europa van MWC. In 2018 is Henk Stenvers gekozen als nieuwe voorzitter van MWC, waarmee hij de eerste Nederlander in die functie wordt. Op het eerstvolgende Doopsgezind Wereldcongres vindt de inauguratie plaats.  

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is Henk Stenvers zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij de doopsgezinden in het algemeen en de ADS in het bijzonder. Ter gelegenheid van het afscheid van Stenvers organiseert de ADS op vrijdag 2 oktober een afscheidssymposium in de Singelkerk in Amsterdam en op zaterdag 3 oktober een gevarieerd afscheidsprogramma in Mennorode (Elspeet). In verband met de coronamaatregelen is het aantal plaatsen bij beide bijeenkomsten beperkt.  

Bron: ADS
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development