Vrijwilligers

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

Gezocht: Betrokken bestuurslid (HRM-specialist) (1-11, Utrecht)

De Protestantse Kerk in Nederland zoekt een betrokken bestuurslid (HRM-specialist) voor de Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen (BCKP).

Ben je HR specialist en wil je vanuit die hoedanigheid iets betekenen voor de Protestantse Kerk dan kom je als geroepen!

Wat verwachten wij van jou?
Je komt als geroepen als je vanuit een relevante opleiding en HR-ervaring je visie op het vakgebied en je kennis van de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland kunt vertalen naar acties. Je herkent je in competenties als: communicatief, analytisch, doelgericht en teamspeler. Tevens ben je een betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Beheercommissie adviseert over de verdeling van de lasten over de gemeenten en de keuze voor de verzekeraar van de uitkeringen en het pensioen. Zij stelt diverse uitvoeringsbepalingen vast, evenals de begroting en de jaarrekening van de centrale kas. Tenslotte onderhoudt de commissie het contract met de arbodienst die predikanten bij ziekte begeleidt.

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland financieren de kosten voor de predikantstraktementen, de voorzieningen in het inkomen bij werkloosheid (wachtgelden), arbeidsongeschiktheid en ouderdom en bij overlijden voor de nabestaanden via de Centrale Kas Predikantstraktementen. De jaaromzet van de kas bedroeg in 2019 € 133 miljoen.

De leden van de Beheercommissie hebben een bestuurlijke rol. Het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door professionals, die in dienst zijn bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij verwachten van de onbezoldigde leden dat zij 4 tot 6 keer per jaar een avondvergadering bijwonen op onze locatie in Utrecht.
De vacature is ontstaan door het reglementair aftreden van een lid van een commissie.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een interessante plek in een multi-disciplinaire commissie van enthousiaste en vaktechnisch ervaren vrijwilligers, die gezamenlijk een waardevolle bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeente-predikanten van de kerk. Je ontvangt een reiskostenvergoeding. Gelet op de samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Hans Runherd, beleidsmedewerker predikantstraktementen en -pensioenen via: 030 – 8801653 of Bert Keddeman, vicevoorzitter, via: 06 – 15098862.
Wil je direct solliciteren? Stuur dan ook je motivatie met cv (als één PDF) vóór 1 november 2020 naar predikantstraktementen@protestantsekerk.nl o.v.v. vacaturenummer 2020-024.

Bron: PKN

Tags:
Back to Top ↑