Vacatures

Gepubliceerd op 17 oktober 2020

Gezocht: Geestelijk verzorger (20-10, Valkenswaard)

Ben jij de mensgerichte Geestelijk verzorger die energie haalt uit het voeren van individuele gesprekken en begeleiding van cliënten op het vlak van levensvragen en stervensbegeleiding? Dan hebben wij vanaf 1 december een plekje vrij voor jou bij Valkenhof in Valkenswaard!

Wat ga je doen
Het team geestelijke verzorging bestaat uit twee geestelijk verzorgers en een koster. De geestelijk verzorger maakt deel uit van de behandeldienst en geeft geestelijke zorg aan cliënten, die intramuraal verblijven binnen Valkenhof. Deze vervult hierbij een vrijplaatsfunctie, die een wezenlijk onderdeel vormt van de functie binnen Stichting Valkenhof.

Als geestelijk verzorger binnen Valkenhof bied je op eigen initiatief of op verzoek van cliënten en/of medewerkers geestelijke verzorging. De invulling van de geestelijke verzorging is op basis van vraaggerichte en belevingsgerichte zorg en je werkt onder andere vanuit presentietheorie/ aandachtgerichte zorg. Een ander belangrijk aspect van de functie is het geven van adviezen aan zorgverleners m.b.t. begeleiding van cliënten.

Andere werkzaamheden:
– Je draagt zorg voor een goede overdracht naar collega geestelijk verzorgers bij ontslag van cliënten.
– Je organiseert belevingsgerichte vieringen die zijn toegerust op het functioneren van groepen cliënten.
– Je draagt actieve houding uit naar medewerkers/leidinggevenden dat spiritualiteit een wezenlijk onderdeel is van palliatieve zorg.
– Je draagt zorg voor het functioneren van de betrokken vrijwilligers.
– Je coördineert en onderhoudt relevante contacten met externe organisaties.
– Het aanbieden van palliatieve spirituele zorg waaronder ook het aanbod in het afscheidsritueel/bediening.
– Het team ondersteunt collega’s die te maken krijgen met levensvragen en ethische dilemma’s.
– Daarnaast krijgt de nieuwe geestelijke verzorger een voortrekkersrol bij het opzetten van de geestelijke verzorging in de 1ste lijn.

Wat neem jij mee?
Bij deze vacature past een geestelijk verzorger die voor gaat in woord/ gebedsdiensten, contacten onderhoudt met het plaatselijk pastoraat en zorgt voor de liturgie. Je kunt zelf prioriteiten stellen binnen de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse werkzaamheden. Je beschikt over inlevingsvermogen, tact, geduld en een hulpvaardige houding, met name in het begeleiden van cliënten bij zeer ingrijpende gebeurtenissen. Je bent in staat om goed te luisteren en gemakkelijk contacten te leggen. Je gaat flexibel om met uiteenlopende culturen en godsdiensten en je bent  in staat cliënten met ernstige communicatieve stoornissen of cognitieve stoornissen geestelijke verzorging aan te bieden.

Verder denken wij dat je de volgende achtergrond en vaardigheden nodig hebt om deze rol goed te kunnen vervullen:
– Affiniteit heeft met het Rooms Katholieke geloof en rituelen.
– Een afgeronde academische opleiding (Theologie- of Religiewetenschappen, master Geestelijke Verzorging).
– Kennis is op het gebied van ouderenzorg en gezondheidszorg, alsmede kennis van bij ouderen frequent voorkomende aandoeningen en stoornissen.
– Bekendheid met de zorgvisie van de Stichting en de relevante richtlijnen en voorschriften zoals vastgelegd o.a. in het organisatiehandboek en in diverse protocollen.
– Het bij willen houden van vakkennis en vaardigheden middels relevante bij- en nascholing en het bijhouden van literatuur.
– Enige werkervaring is fijn al vinden wij  affiniteit met onze doelgroep en werkwijze belangrijker.

Wat staat daar tegenover?
– In eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren kan dit omgezet worden naar onbepaalde tijd.
– Een salaris gebaseerd op FWG 60, min. € 3.196,14 en max. € 4.744,40 op basis van een fulltime aanstelling.
– 8% vakantiegeld in mei en een eindejaarsuitkering van 8,33% in november.
– De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen d.m.v. ons Leerplein en ruim 120 trainingen van GoodHabitz.
– Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).
– Een uitdagende baan waarin veel vrijheid is voor eigen inbreng.
– Een informele, gezellige werksfeer binnen een organisatie met korte lijnen.

Solliciteren
Wil jij ons team komen versterken? Solliciteer dan uiterlijk 20 oktober 2020 via deze link.
Vragen? Bel Peter Horsten 040-2014035.

Bij indiensttreding is een Verklaring Omtrent Gedrag (NL) / Formulier voor goed gedrag en zeden (BE) nodig. Dit wordt vergoed door Valkenhof.

Tags:
Back to Top ↑