Vacatures

Gepubliceerd op 14 oktober 2020

Gezocht: Voorganger (15-12, Harmelen/Kamerik)

De protestantse gemeenten Harmelen en Kamerik zijn twee zelfstandige protestantse gemeenten die aan elkaar grenzen in het Groene Hart ten westen van Utrecht. We geven in beide gemeenten ruimte, om met respect voor traditie, op eigen en eigentijdse wijze het geloof in God te beleven en we zijn naar het voorbeeld van Jezus betrokken op elkaar en de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

In Harmelen heet de gemeente “De Open Poort” in Kamerik spreken we van “De Ontmoetingskerk”. In beide gevallen willen we aangeven dat iedereen welkom is, dat we gastvrijheid hoog in het vaandel hebben en dat we elkaar graag tegenkomen in de eredienst en daar buiten. We geloven in het belang van onderlinge betrokkenheid en pastoraat en we zien graag dat we in onze dorpen nog meer van betekenis kunnen zijn voor leden en zinzoekers. Op veel punten lijken we in kerkelijk opzicht op elkaar en we willen allebei graag zelfstandig blijven. Wij hebben ontdekt in onze gemeenten dat een voorganger in Kamerik ook goed zou passen in Harmelen en andersom. Een voorganger is voor ons iemand die inspireert en een open houding heeft naar alle gemeenteleden van onze pluriforme gemeenten. Wij zoeken een predikant met ervaring, iemand die initiatiefvol is bij de ontwikkeling van een visie voor de toekomst van onze zelfstandige gemeenten.

Wij zoeken samen een Voorganger (m/v) (0,9 fte).

Wij zien voor hem of haar drie kerntaken:
1. Voorgaan in de eredienst; daarbij een verrassende uitleg geeft van de Bijbelse boodschap waarbij we proeven dat de voorganger zich in persoonlijk geloof aangeraakt voelt door Jezus Christus. Wij denken dat zo de harten van mensen worden geraakt. Het is daarbij een uitdaging om de leden van onze veelkleurige gemeenten te betrekken in de liturgie, muziek en vormgeving van de diensten.
2. Voorgaan in het omzien naar elkaar; zo kan hij/zij een herder zijn die voor iedereen een aanspreekpunt is, die met vreugde het (onderlinge) pastoraat vorm weet te geven.
3. Voorgaan in het geven van impulsen voor het ontwikkelen van activiteiten binnen en buiten de kerk; activiteiten met de jeugd, met jonge gezinnen, met veertigers en ouderen en met zinzoekers van binnen en van buiten de kerk. Om ieder te inspireren zodat diaconaal en missionair werken als een kenmerk van onze gemeenten wordt herkend.

Wij zoeken in een voorganger iemand die:
– zich geraakt weet door Jezus Christus;
– een universitaire theologische opleiding heeft gevolgd;
– ervaring heeft in één of meerdere gemeenten;
– een mensenmens is, authentiek en initiatiefrijk, die bruggen weet te bouwen tussen generaties en geloofsovertuigingen;
– de bijbel weet uit te leggen en daarbij verband kan leggen met de levensvragen van mensen van deze tijd;
– bekend is met social media en vernieuwende impulsen kan geven aan liturgie, ook door gebruik te maken van moderne media;
– een pioniersmentaliteit heeft en het boeiend vindt om in de twee afzonderlijke gemeenten het beste naar boven te halen;
– gemeenteleden inspireert om zelf hun talenten in te zetten binnen de gemeente.

Overige kenmerken van onze protestantse gemeenten in Harmelen en Kamerik:

Wij hebben:
– initiatiefrijke mensen die er voor in zijn nieuwe activiteiten te ondersteunen;
– plaats voor een voorganger die synergievoordeel kan halen uit het feit dat activiteiten en ‘programma’s’ in beide gemeenten naast elkaar of samen kunnen worden uitgevoerd;
– actieve vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken;
– goede samenwerking of overleg met zowel de Hervormde (gereformeerde bonds) gemeenten (PKN) als met de Rooms Katholieke Parochies in onze dorpen.

Wij zijn:
– betrokken en zelfstandige pluriforme geloofsgemeenschappen met een grote behoefte aan nieuwe inspiratie;
– van plan om ieder onze zelfstandigheid als gemeente te behouden, maar staan ook open voor gezamenlijke activiteiten;
– gemeenten die open staan voor nieuwe ideeën, die ruimte geven om die ideeën uit te voeren en die bereid zijn om aan die uitvoering bij te dragen;
– gemeenten die diaconaat en kerk-in-actie belangrijk vinden; •
– gemeenten waar ook jonge gezinnen actief zijn;
– gemeenten waarbij geslacht, geaardheid en leeftijd geen rol spelen bij de beoordeling op geschiktheid van de voorganger of welke ander ambt of rol in de gemeente dan ook.

Wij bieden:
– een vacature van 0,9 fte die bestaat uit 0,5 fte voor Kamerik (waarvan 0,1 wordt heroverwogen na 5 jaar) en 0,4 fte voor Harmelen;
– een rechtspositie conform de regelingen van de PKN met twee afzonderlijke overeenkomsten, omdat we twee zelfstandige gemeenten zijn; – geen pastorie, maar zoeken indien nodig graag mee naar een woonruimte; – een werkplek in onze kerkgebouwen in Kamerik en in Harmelen;
– mogelijkheden om eigen ideeën van de voorganger op twee plekken in praktijk te (laten) brengen, daarbij denken we aan een inventieve voorganger op het gebied van:
diensten voorbereiden en uitvoeren,
toerustingsactiviteiten en catechese,
diaconale activiteiten;

– nog extra informatie over onze gemeenten op onze websites www.deopenpoortharmelen.nl en www.ontmoetingskerkkamerik.nl onder de kop ‘’vacature’’ .

Wij zijn benieuwd wie onze uitdaging leest en er op reageert!

Voor nadere informatie kunt u bellen met de voorzitter van de beroepingscommissie van Harmelen, de heer Kees van den Berg 06 51112820 of met de voorzitter van de beroepingscommissie van Kamerik, de heer Klaas de Wit 06 80092137.

Reageren kan per email tot 15 december 2020 naar de secretaris van de gezamenlijke beroepingscommissie harmelen.kamerik@outlook.com. Na deze datum nemen we zo spoedig mogelijk contact op voor verdere afstemming over de procedure.

Bron: Protestantse gemeenten Harmelen en Kamerik

Tags: ,
Back to Top ↑