Vacatures

Gepubliceerd op 21 november 2020

Gezocht: Diaconaal opbouwwerker (27-11, Amsterdam West)

De Diaconie van de Protestantse kerk in Amsterdam zet zich sinds jaar en dag in voor een rechtvaardige samenleving. We bouwen samen met allerlei verschillende Amsterdammers aan mooie buurten, veerkrachtige gemeenschappen en gastvrije plekken waar iedereen meetelt en elk mens zich gezien en gehoord mag voelen.

We zijn op zoek naar een verbindende, initiërende en positief gestemde Diaconaal opbouwwerker voor Amsterdam West.

Jouw toekomstige taak bestaat grofweg uit het volgende:
– je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van Buurthulp West. De focus van je werk ligt bij het werven, selecteren, begeleiden en toerusten van de vrijwilligers.
– je legt contact met de mensen die wonen in Amsterdam West, met bijzondere aandacht voor de Spaarndammerbuurt. Je bent in staat een band met hen op te bouwen en van daaruit te werk te gaan.
– je zoekt verbinding en samenwerking met de (in)formele organisaties die een aandeel hebben in deze buurt, waaronder de buurtkerk Hebron.
– je ontplooit en ontwikkelt activiteiten die sociale inclusie in dit stadsdeel bevorderen.
– je bent aanspreekpunt voor kerken die zich diaconaal willen inzetten in Amsterdam West.

We zoeken een opbouwwerker:
– die geïnspireerd is door het evangelie, en kan uitleggen wat daarvan de betekenis is voor het dagelijks werk.
– die kennis heeft van de sociale kaart van Amsterdam (West) of in staat is om deze kennis snel te verwerven.
– die kan werken aan verbinding en groepen kan begeleiden.
– die oog heeft voor persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van mensen en kan werken vanuit de presentiebenadering.
– die ondernemend is, en in staat om met geduld en beleid sociaal draagvlak te creëren om van daaruit activiteiten te ontwikkelen die aansluiten op de noden en behoeften van de mensen in de wijk.
– die een relevante (minimaal HBO-)opleiding heeft.

We bieden:
– samenwerking met een netwerk van collega-opbouwwerkers in de Amsterdamse regio’s
– veel ruimte voor creativiteit en pionierswerk.
– een salaris volgens de rechtspositieregeling van kerkelijk medewerkers
– een aanstelling voor 0,7 fte bij de Protestantse Diaconie Amsterdam gedurende één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Meer informatie over deze functie bij Dirk van den Hoven ​(06 12214156; d.vandenhoven@diaconie.org).

Sollicitaties (liefst per email) voor 27 november:

Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. dhr. Dirk van den Hoven
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bron: PKN A’dam
Back to Top ↑