Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Klussen

Gepubliceerd op 18 januari 2021

Gezocht: GVO-docent (12-2, Noordoostpolder)

Stichting PC GVO zoekt een GVO-docent voor lessen Leren Leven bij Aves in de Noordoostpolder.

– aanstelling van 0,3000 wtf
– inschaling in LA schaal van het primair onderwijs
– lesdag: maandagmorgen en de hele dinsdag
– lesgroep: groep 3 t/m groep 8 op meerdere scholen
– locatie: Noordoostpolder
– Start: in overleg.

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Deze GVO lessen zijn een onderdeel van lessen Leren Leven. Gegeven door docenten GVO die in dienst zijn van de stichting PC GVO (protestants centrum godsdienstig vormingsonderwijs). De docent GVO wordt aangestuurd door een regiobegeleider. 

Leren Leven is een werkwijze voor openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit met de hele klas volgen. Vakleerkrachten van godsdienstig– en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) werken binnen thema’s samen met de groepsleerkrachten. De leerlingen maken binnen een thema kennis met verhalen uit de wereldgodsdiensten over dat thema. Ze onderzoeken bovendien allerlei levensbeschouwelijke en filosofische vragen rondom het thema.

Doel van de functie
Het uitvoeren van het GVO onderwijs en het begeleiden van de leerlingen. De GVO-docent brengt leerlingen in contact met hoofdmomenten (Bijbelverhalen, feesten, rituelen en symbolen) van de joods-christelijke traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere levensbeschouwingen.

Het leveren van een bijdrage aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling in het vakgebied Godsdienstige Vorming.

Werkzaamheden
1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door o.a.:
– het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen;
– het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
– het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
– het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
– het bieden van rijke leeromgevingen, waarbinnen leerlingen kernwaarden van het christelijk geloof ontdekken.

2. Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door o.a.:
– het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
– het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
– het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als levensbeschouwing, maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.

3. Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten door:
– het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie;
– het bestuderen van relevante vakliteratuur; theologisch, kerkelijk en pedagogisch-didactisch.

Wat wij vragen
– een warm hart voor kinderen;
– een open geloofsovertuiging;
– vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van godsdienstonderwijs;
– lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding;
– de bereidheid tot het volgen van de in company opleiding GVO;
– kennis van de leerstof;
– inzicht in de organisatie- en werkwijze van de openbare scholen;
– flexibele instelling;
– invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
– betrokken lid van een kerkgenootschap.

Wat bieden wij
Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sectorbrede CAO. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de LA schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Informatie
Voor nadere informatie over de inhoud van lessen Leren Leven, de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met mevr. Lara Schout, regiobegeleider (06-50733924/ l.schout@pcgvo.nl) te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag.

Reageren
U kunt uw schriftelijke motivatie met CV mailen t/m 12 februari naar mevr. Lara Schout, l.schout@pcgvo.nl.

Bron: PC GVO

Tags:
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development