Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Vrijwilligers

Gepubliceerd op 1 januari 2021

Gezocht: Lid Auditcommissie (11-1, Utrecht)

Geloof jij dat de kerk in Nederland en wereldwijd het verschil maakt als vindplaats van geloof, hoop en liefde? En wil je vanuit je kennis en ervaring hier een kleine bijdrage aan leveren? Dan kom je als geroepen!

Het bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een Lid voor de Auditcommissie van de dienstenorganisatie (v/m).

Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft als taak (ordinantie 4-28-5 van de kerkorde) het besturen van de dienstenorganisatie met inachtneming van het door de generale synode vast te stellen beleid, het doen uitvoeren van dit beleid, het beheer van de financiën van de kerk en het vertegenwoordigen van de kerk ter zake van het werkgeverschap. De Auditcommissie ondersteunt het bestuur van de dienstenorganisatie bij het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden. In deze commissie participeren drie externe deskundigen naast twee bestuursleden. Conform het rooster van aftreden ontstaat een vacature als extern deskundige.

Het bestuur heeft ondersteuning nodig door de inzichten van de Auditcommissie. Het gaat hierbij om:
– de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
– de financiële informatieverschaffing door de Kerk (keuze van grondslagen, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van ‘schattingsposten’ in de jaarrekening, prognoses, werk van controlling en externe accountants terzake, etc.);
– de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants;
– het beleid van de Kerk met betrekking tot belastingen;
– de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de Kerk;
– de financiering van de Kerk;
– de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT)

De Auditcommissie komt in beginsel twee keer per jaar bijeen, In de voorjaarsvergadering staat de evaluatie van de afgelopen jaarcyclus centraal en adviseert de Auditcommissie het bestuur over de voorliggende concept jaarstukken en geeft daarbij haar waarnemingen en adviezen. In de najaarsvergadering staat de (meerjaren)ontwikkeling, planvorming en begroting voor het komende jaar centraal. De Auditcommissie adviseert het bestuur over de voorliggende begroting en geeft daarbij haar waarnemingen en adviezen voor zowel korte als middellange termijn.

Wat verwachten wij van jou?
Afhankelijk van de samenstelling van de Auditcommissie wordt gezocht naar specifieke ervaring en deskundigheid. Voor de huidige vacature zijn de volgende eigenschappen en competenties van belang:
– actief en belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland;
– ruime ervaring met het (bedrijfsmatig) aansturen van grote en complexe dienstverlenende organisatie
– ervaring in publiek/private samenwerking
– inzicht en overzicht in bedrijfsvoering, risicomanagement, planning, control en verantwoording
– voorkeur gaat uit naar iemand met kennis en ervaring in IT en ondernemerschap.
– je communiceert open en direct.

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw. Vrouwen worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Wat mag je van ons verwachten?
Een uitdagende, onbezoldigde rol die van groot belang is voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Onkosten worden uiteraard wel vergoed.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de rol kunt u contact opnemen met Dhr. J. de Groot (algemeen directeur). Hij is bereikbaar via tel. nummer van het directie- en bestuurssecretariaat: 030-880 1405. Of bij Dhr. M. van Ginkel (voorzitter auditcommissie) via hetzelfde nummer. Wil je direct solliciteren stuur dan je motivatie met CV (als één pdf) uiterlijk 11 januari 2021 naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Tijmen Visser, corporate recruiter o.v.v. vacaturenummer 2020-034.

Bron: PKN
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development