Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Vacatures

Gepubliceerd op 10 februari 2021

Gezocht: Manager interne zaken (8-3, Amersfoort)

Evangelie & Moslims is vanwege groei van de organisatie op zoek naar een Manager interne zaken (0,5 fte) die de directeur ondersteunt op het gebied van het intern management.

Profielschets
Stichting Evangelie & Moslims is een interkerkelijke organisatie met een team van 12 betaalde medewerkers (circa 7 fte) en een heel aantal aan vrijwilligers die het werk (meestal incidenteel) ondersteunen. Team en vrijwilligers hebben een diverse etnische, kerkelijke en religieuze achtergrond. Wat hen verbindt is een persoonlijk geloof in Jezus Christus waartoe de Bijbel oproept en het verlangen eraan bij te dragen dat moslims in Nederland Jezus Christus leren kennen en volgen. We zoeken een intern manager die zich daarin helemaal herkent en het team graag wil ondersteunen, werkend vanuit de visie en missie van Evangelie & Moslims. Bij voorkeur is de intern manager lid van een van de kerken waarmee Evangelie & Moslims verbonden is.

We zoeken een intern manager die ervoor zorgt dat de organisatie optimaal functioneert en dat de interne en externe communicatie worden versterkt. Iemand die eraan bijdraagt dat het werk zodanig is ingericht, wordt ondersteund en bewaakt, dat de bijdragen van de medewerkers optimaal ten goede komen aan zoveel mogelijk mensen. De intern manager heeft er plezier in om ervoor te zorgen dat processen zorgvuldig en goed gecoördineerd verlopen. Omdat stichting Evangelie & Moslims een relatief kleine organisatie is, met een beperkt budget dat door giften is bijeengebracht, is het belangrijk dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen, mensen en middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet en regelgeving sober en pragmatisch wordt toegepast. Het is belangrijk dat de manager hier oog voor heeft.

De intern manager moet voldoende kennis hebben van de organisatorische, financiële, juridische en communicatieve aspecten van het werk om deze goed te kunnen aansturen en daarmee de directeur te ontlasten. De intern manager moet systematisch kunnen werken om de grote diversiteit aan projecten en werkonderdelen te kunnen ordenen en bijhouden. Tegelijk is het belangrijk dat de intern manager ook sociaal sterk is ontwikkeld om in een intercultureel team met de medewerkers te kunnen overleggen, de menselijke maat bij processen te bewaken en medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen om goed en doelgericht samen te werken. De intern manager werkt in opdracht van de directeur en legt aan hem verantwoording af.

Kernkwaliteiten
– De intern manager heeft een proactieve houding.
– Creëert en houdt overzicht.
– Kan doelen van de organisatie pragmatisch, efficiënt en kostenbewust doorvertalen naar een bijpassende organisatie-inrichting.
– Werkt als verbindende factor binnen het team en heeft gevoel voor goede communicatie.

Taakomschrijving
Het takenpakket omvat:
– Projectmanagement & coördinatie
– Aansturing communicatie en fondsenwerving
– Aansturing administratie, begroting en verslaglegging
– Financieel beheer
– Facilitair beheer
– Juridische zaken en veiligheid

Arbeidsvoorwaarden
– De vacature betreft een aanstelling voor 0,5 fte (20 uur per week) die, tenzij er sprake is van beperkende corona-maatregelen, in verband met overleg voor een belangrijk deel fysiek op kantoor dient te worden ingevuld.
– De intern manager dient de 20 uur met enige flexibiliteit te kunnen verdelen over vier of vijf dagen per week. Hoewel veel medewerkers van Evangelie & Moslims ook in de avond of het weekend werken, wordt dit van de intern manager slechts incidenteel verwacht.
– Deze vacature betreft een aanstelling met een betaald arbeidscontract inclusief pensioenopbouw bij Zorg en Welzijn. Wanneer sollicitanten hun eigen financiële ondersteuning meebrengen of geen financiële ondersteuning nodig hebben, is dit welkom. In dat geval wordt er bij aanstelling een aangepast arbeidscontract of vrijwilligerscontract opgemaakt.
– De wens is om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te kunnen laten aanvangen.

Meer informatie over de vacature is te vinden via de website https://evangelie-moslims.nl/vacature. Ook kan contact worden opgenomen met de predikant-directeur Cees Rentier. Aan hem dienen ook de sollicitaties te worden gericht die uiterlijk 8 maart 2021 binnen dienen te zijn. Tel. 033-4659290 | c.rentier@evangelie-moslims.nl.

Bron: Evangelie-moslims.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development