Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Vacatures

Gepubliceerd op 19 februari 2021

Gezocht: Onderzoeker Kaski (14-3, Nijmegen)

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is voor het Kaski op zoek naar een Onderzoeker voor 0,6-0,8 fte.

Wij zoeken
Een ondernemende onderzoeker die in staat is het kwalitatief onderzoek van het Kaski verder te ontwikkelen en de valoriserende rol van het Kaski als expertisecentrum binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen gestalte te geven.

Je ziet uitdaging in het acquireren van onderzoeksprojecten bij potentiële opdrachtgevers. In de uitvoering van het onderzoek ben je in staat om aan de hand van interviews met personen en (focus)groepen data te verzamelen en te analyseren met het oog op beleidsadviezen. Je hebt een luisterend oor en kunt valide, transparant en betrouwbaar rapporteren op maat van de opdrachtgever.

Binnen de faculteit sta je in nauw contact met wetenschappers van Empirische en praktische religiewetenschap, Vergelijkende godsdienstwetenschap en van Islamstudies. Daarnaast verwachten we veel potentieel in de samenwerking en praktische toepassingen bij de opleidingstrajecten Politics, Philosophy and Society, Religie en Beleid, en Geestelijke Verzorging voor de empirische kennis en inzichten van het Kaski. Je vindt het plezierig om die samenwerking op te zoeken en bent proactief op zoek naar kennisdeling en naar mogelijkheden om kennis maatschappelijke waarde te geven.

Wij vragen
– Een academicus, bij voorkeur gepromoveerd in religiewetenschappelijk onderzoek.
– Aantoonbare ervaring met kwalitatief empirisch onderzoek.
– Aantoonbare ervaring in het acquireren van onderzoeksprojecten.
– Aantoonbare ervaring in beleidsadvisering.
– Beschikking over een netwerk binnen tenminste één van de aandachtsvelden van het Kaski (bestuur, zorg, onderwijs, religie).
– Beschikking over prima sociale en communicatieve vaardigheden.

De faculteit wil het aantal vrouwen in academische posities graag laten groeien. Vrouwelijke kandidaten worden dan ook expliciet uitgenodigd te reageren.

Wij zijn
Het Kaski is het Expertisecentrum voor Religie en Samenleving en één van de oudste sociaalwetenschappelijke instituten van ons land. Kaski is het expertisecentrum voor godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke processen zoals individualisering, culturele pluriformiteit en sociale cohesie. ​

Het Kaski is onderdeel van de afdeling Empirische en Praktische Religiewetenschap van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen . De faculteit is een compacte, ambitieuze organisatie met circa 160 medewerkers, ondergebracht in acht wetenschappelijke afdelingen en het ondersteunend bureau. Zij verzorgt onderwijs voor bijna 900 studenten. Het onderwijsprogramma bevat diverse topopleidingen en kent zowel verdiepende disciplinaire studierichtingen als interdisciplinaire en multifacultaire studies. De faculteit heeft een innovatief onderwijs- en onderzoekprogramma dat sterk is gerelateerd aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Het expertisecentrum Kaski bestaat uit een klein, vast team dat contractonderzoek acquireert, intern onderzoek uitvoert en met haar expertise bijdraagt aan toegepast onderzoek en onderwijs van de faculteit. Tevens adviseert en ondersteunt het Kaski in onderzoeksprojecten of individuele wetenschappers over social impact . Het Kaski heeft een valoriserende taak met een bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, religieuze cultuur en geestelijke verzorging. Het gaat daarbij om probleemstellingen van descriptieve of praktische aard, of om projecten met een uitdrukkelijke innovatie-ondersteunende doelstelling.

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent, samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Je bent nodig!

Wij bieden
– Aanstelling: 0,6 – 0,8 fte.
– Maximum salaris per maand € 5.127,- bruto op basis van een 38-urige werkweek ( salarisschaal 11 ).
– Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. Inschaling kan daarom in salarisschaal 10 (max. 4.402,-) dan wel 11 (max. 5.127,-) plaatsvinden.
– Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
– Contractduur: 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging tot een maximale duur van 3 jaar.
– De gewenste datum indiensttreding is 1 mei 2021.
– Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Meer weten?
Meer over de inhoud van de vacature:

Hans Schilderman, hoogleraar
E-mail: H.Schilderman@ftr.ru.nl

Willy Groenen, P&O-adviseur
E-mail: w.groenen@ftr.ru.nl

Solliciteren​
Richt de sollicitatiebrief aan Hans Schilderman en solliciteer, via de solliciteerbutton op deze pagina, uiterlijk 14 maart 2021.

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
– Motivatiebrief.
– Cv inclusief de contactgegevens van minimaal 2 referenten.

De 1e gesprekken vinden plaats via Zoom op woensdagochtend 31 maart 2021.

Met deze vacature willen wij zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

Bron: RU Nijmegen

Tags:
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development