Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Vacatures

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Gezocht: Bestuurslid (22-4) Utrecht

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland wil de toekomst open tegemoet gaan. Vanuit de kernwoorden uit het beleidskader dichtbij, dienstbaar, doelgericht en duurzaam wordt de dienstenorganisatie in 2021 opnieuw ingericht.

De dienstenorganisatie draagt bij aan een toekomstgerichte kerk: betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij is dienstbaar aan lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en het geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Het bestuur van de de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een Bestuurslid (v/m).

Context
Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft als taak (ordinantie 4-27-5 van de kerkorde) het besturen van de dienstenorganisatie met inachtneming van het door de generale synode vast te stellen beleid, het doen uitvoeren van dit beleid, het beheer van de financiën van de kerk en het vertegenwoordigen van de kerk ter zake van het werkgeverschap. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de algemeen directeur. Het bestuur legt verantwoording af aan de synode en wordt door haar benoemd.

Werkzaamheden
De dienstenorganisatie is volop in beweging en ontwikkelt zich verder in haar dienstverlenende opdracht. Zij wil dit doen door aandachtig te luisteren naar wat leeft in de kerk en de maatschappij, door actief mee te denken over de aanpak en invulling van de agenda van de toekomstgerichte kerk en door het op professionele wijze uitvoeren van de aan haar toevertrouwde taken. Aan deze opdracht willen we gestalte geven met professionals in de organisatie én met een deskundig bestuur.

Wat wij vragen:
Afhankelijk van de samenstelling van het bestuur wordt gezocht naar specifieke ervaring en deskundigheid. Voor deze bestuursfunctie zijn de volgende eigenschappen en competenties van belang:
– belijdend en actief lid van de Protestantse Kerk in Nederland
– kennis van / affiniteit met structuren en culturen in de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland;
– ruime financiële kennis en een accountancy-achtergrond aangevuld met inzicht in de domeinen digitale dienstverlening, ict en eventueel onroerend goed;
– ruime ervaring met het (bedrijfsmatig) aansturen van grote en complexe, bij voorkeur dienstverlenende, organisaties;
– vernieuwende visie op het palet van dienstverlening in het licht van de veranderende vraag vanuit kerk en maatschappij en de ambitie deze te vertalen naar het functioneren van kerk en dienstenorganisatie;
– in staat tot het functioneren in en reflecteren met het bestuur (inzicht in huidige governance).

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.
Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar in Utrecht, daarnaast vinden er bijeenkomsten en overlegsituaties plaats waarbij (een delegatie van) het bestuur de dienstenorganisatie vertegenwoordigt.
De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wat wij bieden:
Een uitdagende, onbezoldigde rol die van groot belang is voor de Protestantse Kerk in Nederland.
Onkosten die worden gemaakt in verband met het uitvoeren van deze taak worden vergoed. De bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd. Eventueel is daarna een verlenging van nog eens 4 jaar mogelijk.

Informatie
Onderdeel van de procedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het tekenen van een gedragscode. Een digitale aanvraag voor een VOG zal aan het eind van de procedure worden gestart.
Voor meer informatie over de functie kunt u / kun je contact opnemen met mr. drs. G.H. van der Waaij (voorzitter van het bestuur) of ing. G.J. de Groot MBA (algemeen directeur). Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnummer van het directie- en bestuurssecretariaat: 030-8801405.
Wilt u/wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 22 april 2021 naar vacatures@protestantsekerk.nl , t.a.v. Tijmen Visser, Corporate Recruiter, o.v.v. vacaturenummer 2021-002.

Bron: PKN

Tags:
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development