Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Vacatures

Gepubliceerd op 11 maart 2021

Gezocht: Pastoraal Werker gezins- en familiepastoraat (31-3, Best/Oirschot eo)

De parochie Sint-Odulphus van Brabant wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van Best, Oirschot-Spoordonk en Oost- West- en Middelbeers en beschikt over vier kerken. Met respect voor de eigen identiteit van de gemeenschappen groeien we steeds meer naar een vorm van samen kerkzijn. Hartelijkheid en gastvrijheid worden daarbij als kernwaarden gezien. In navolging van het bisschoppelijk beleidsplan “samen bouwen in vertrouwen” heeft de parochie zich ten doel gesteld om de komende jaren extra aandacht te besteden aan gezins- en familiepastoraat, catechese en geloofsverdieping.

Daarom is de parochie op zoek naar een Opbouwwerker (m/v) gezins- en familiepastoraat (1,0 FTE).

De opbouwwerker maakt deel uit van het pastoraal team, momenteel bestaande uit drie priesters en twee diakens. Zij/hij draagt in samenwerking met hen bij aan de opbouw van het gezins- en familiepastoraat door de ontwikkeling en uitvoering van pastoraal beleid rond gezinnen en families. Zij/hij zal activiteiten in de parochie initiëren op basis van het beleidsplan van de parochie. Te denken valt aan activiteiten voor jonggehuwden, gezinnen met jonge kinderen, misdienaars en kinderkoren en aan activiteiten die de sacramenten doop, eucharistie en vormsel op een natuurlijke wijze aan elkaar verbinden.

Naast gezins- en familiepastoraat zal de pastoraal werker aandacht hebben voor de samenwerking tussen met name de geloofsgemeenschappen in Best, ter begeleiding van de ingeslagen weg naar eenheid.

Functieomschrijving
– in navolging van het bisschoppelijk beleid het gezins- en familiepastoraat behartigen en uitbouwen;
– ontwikkelen en aanbieden van handreikingen voor de geloofsopvoeding aan gezinnen in de jaren tussen de viering van doop, eerste communie en vormsel;
– toerusten en begeleiden van werkgroepen kindervieringen, doop-, eerste communie- en vormselvoorbereiding;
– samenwerken met de pastorale diensten van het bisdom;
– initiatieven nemen om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Uw profiel
– tenminste HBO-master theologie of gelijkwaardig (door de bisschop erkend);
– een persoonlijk en praktiserend geloofsleven vanuit rooms-katholieke overtuiging;
– zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
– didactische, organisatorische en creatieve vaardigheden om geloofsthema’s verantwoord en op een aansprekende wijze te presenteren;
– affiniteit met en belangstelling voor de leefwereld van jonge gezinnen;
– kennis van catechese met het oog op de doelgroep;
– beschikbaarheid in avonden en weekenden;
– bij voorkeur woonachtig in de regio.

Ons aanbod
– een functie voor drie jaar, waarna de mogelijkheid van verlenging bespreekbaar is;
– werken in een prettige en collegiale sfeer;
– salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de diocesane regelingen;
– er bestaat ook de mogelijkheid voor een deeltijdfunctie.

Voor uw aanstelling is een pastorale opdracht vereist door de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Ten behoeve daarvan zal een gesprek met hem of zijn gedelegeerde deel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie met curriculum vitae graag vóór 31 maart a.s. richten aan:
Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant, Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot of per e-mail bestuur@odulphusvanbrabant.nl, met een afschrift aan het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, ter attentie van drs. P. de Vries, diaken. E-mail: PdVries@bisdomdenbosch.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met drs. W. van Nunen, diaken. E-mail: pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl of telefonisch: 0499-571250.

Bron: Parochie Sint-Odulphus van Brabant

Tags:
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development