Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Vacatures

Gepubliceerd op 1 april 2021

Gezocht: Postdoc Wetenschap & Religie (24-4, Amsterdam)

Bij de Vrije Universiteit Amsterdam is momenteel een vacature voor een Postdoc Wetenschap & Religie, Replicatiestudie van John Hedley Brooke per 1 september 2021.

Het doel van deze 1-jarige postdoc is om een ​​replicatiestudie uit te voeren van John Hedley Brooke’s monografie uit 1991 Science and Religion: Some Historical Perspectives (2e editie 2014). Hoewel de ondertitel van dit boek suggereert dat dit een ietwat losse verzameling essays is, is het in feite een samenhangende monografie die op basis van een groot aantal casestudies de zogenaamde complexiteitsthesis verdedigt tegen zowel het conflict thesis en apologetische pogingen om wetenschap te gebruiken om religie te verdedigen. Brooke’s complexiteitsthese wordt door velen verdedigd op het gebied van wetenschap en religie. Het is echter ook zwaar bekritiseerd, onder meer door de Canadese socioloog Yves Gingras (bijv. In Science and Religion: An Impossible Dialogue (Cambridge: Polity Press 2017)). Dergelijke geschriften hebben zelf aanleiding gegeven tot verdere kritiek en tegenkritiek, bijvoorbeeld door Peter Harrison. Het zou daarom wenselijk zijn als de belangrijkste conclusies van John Brooke’s originele boek zouden kunnen worden gerepliceerd. Om het project haalbaar te maken, zal de postdoc zich concentreren op de resultaten van hoofdstuk III van het boek, dat stelt dat er een positieve correlatie bestaat tussen religieuze hervormingen en wetenschappelijke hervormingen.

Het replicatieonderzoek wordt vooraf geregistreerd volgens de richtlijnen van de Open Science Foundation. De postdoc zal de gegevens uit hoofdstuk III van het boek opnieuw analyseren, maar ook nieuwe gegevens van verschillende religieuze hervormingen bestuderen. Het team zal verschillende consultatiesessies organiseren om ervoor te zorgen dat de originele onderzoeksmethoden volledig worden begrepen en in aanmerking worden genomen.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de deelprojecten en de projectleiders, te weten: Rik Peels, Gijsbert van den Brink, Lex Bouter, René van Woudenberg en Jeroen de Ridder. De functie omvat ruime financiering voor onderzoek en reizen. Een gedetailleerde projectbeschrijving is hier beschikbaar.​ Kandidaten worden sterk aangemoedigd om de projectbeschrijving zorgvuldig te lezen bij het voorbereiden van hun aanvraag. Het postdoc-project zou moeten starten in september 2021. Het project is ingebed in zowel de afdeling Filosofie (Faculteit Geesteswetenschappen) als de Faculteit Religie en Theologie.

Lees hier verder.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Tags: , ,
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development